COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

Legislatie

          Parlamentul European si Consiliul au adoptat in 25 iunie 2002 Directiva 2002/49/EC, directiva avand ca principala tinta definirea unei abordari comune a problemei pe care o reprezinta zgomotul in scopul identificarii, prevenirii si reducerii nivelului zgomotului urban.   

           De asemenea, in data de 6 august 2003 a fost emisa Recomandarea Comisiei 2003/613/EC cu privire la liniile directoare pentru revizuirea metodelor interimare de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul aeroportuar, zgomotul traficului rutier şi feroviar, precum si datele de emisie aferente (En).

           La randul ei si in baza obligatiilor ce decurg din apartenenta la Comunitatea Europeana, Romania si-a adaptat legislatia in domeniu, astfel incat in prezent sunt in vigoare urmatoarele acte normative:

                •   Din 26 iulie este in vigoare Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, publicata in Monitorul Oficial nr. 604/2019.

                •  Ordinul nr. 1154/2019 privind aprobarea hartilor strategice de zgomot pentru drumurile principale din administrarea C.N.A.I.R. SA, prevazute in Anexa care face parte integaranta din prezentul ordin.

                •  Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 720/2007 privind modificarea OM MTCT nr. 1258/2005 pentru stabilirea unitatilor responsabile cu elaborarea hartilor de zgomot pentru caile ferate, drumurile si aeroporturile aflate in administrarea lor, a harților strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum si limitele de competenta ale acestora.

                •  Ordinul nr. 831/1461 din 16 iulie 2008 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile si al Ministrului Sanatatii Publice privind infiintarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune si analizarea acestora, precum si pentru aprobarea componentei si a regulamentului de organizare si functionare ale acestora.

Legislatie anterioara

          La data intrarii in vigoare a Legii nr. 121/2019 se abroga:

   • Hotararea Guvernului nr. 321/2005 republicata (corespondenta Directivei 2002/49/EC) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 •  Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile, al Ministrului Transporturilor, al Ministrului Sanatatii Publice si al Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele de aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006.

  •  Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor, al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, al Ministrului Sanatatii Publice si al Ministrului Administratiei si Internelor nr. 678/1344/915/1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.

  •  Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot.

   •  Ordinul nr. 1258/2005 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru stabilirea unitatilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru caile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerarilor si aeroporturile, aflate in administrarea lor, elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, prin care Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. (actualmente CNAIR SA) este desemnata ca responsabila cu cartarea zgomotului pentru autostrazi si drumuri nationale precum si pentru elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora.