COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

Glosar termeni

Sunet -> miscare ondulatorie a particulelor unui mediu elastic care produce o senzatie auditiva;
Zgomot -> complex de sunete fara caracter periodic cu insurgenta dezagreabila, care afecteaza starea psihologica si chiar biologica a oamenilor si a altor organisme din natura;
Putere acustica -> Taria (Puterea) sursei acustice (Watt) <-> Lw = 10 x log (W/W0) W0 = 10-12 Watt;
Intensitate acustica -> Puterea pe unitatea de suprafata (W/m2) <-> L = 10 x log (I/I0); I0 = 10*(-12) W/m2 (prag de audibilitate);
Prag de durere -> 1 W/m2;
Prag de audibilitate in decibeli -> 10 x log (I0/I0) = 10 x log (10-12/10-12) = 10 x log 1 = 10 x 0 = 0 dB;
Prag de durere in decibeli -> 10 x log (I/I0) = 10 x log (1/10-12) = 10 x log (1012) = 10 x 12 x log 10 = 10 x 12 x 1= 120 dB;
Presiune acustica -> Presiunea undei sonore pe unitatea de suprafata intr-o pozitie data (Pa = N/m2);
Emisie -> Emisia reprezinta sunetul (zgomotul) provenit de la o sursa. Astfel, se subintelege ca sursa sonorase afla la locul de emisie. Indicatorul acustic care descrie sursa de emise, se numeste indicator de emisie. Indicatorii de emisie sunt considerati indicatori de apreciere a nivelurilor de emisie a unor surse de zgomot.
Imisie -> Imisia reprezinta sunetul (zgomotul) interceptat de receptor (urechea umana, microfon).
Loc de receptie sau de captare -> Locul unde este situat receptorul (de ex. fatada unei clădiri).
Indicator de receptie -> Indicatorul acustic care descrie sunetul receptionat. Indicatorii de receptie sunt considerati indicatori de apreciere a expunerii la zgomot a populatiei (Lzsn si Lnoapte sunt indicatori de receptie).
Frecventa -> Frecventa reprezinta marimea care desemneaza numarul oscilatiilor de presiune pe unitatea de timp si are ca unitate de masura “Hz”. Domeniul de audibilitate cuprinde frecvenee in intervalul 16 si 20 000 Hz si este impartit in 10 octave. In practica insa, doar domeniul cuprins între 45 si 11200 Hz are importanta.
Senzatii auditive -> Alcatuirea frecventei unei unde sonore ofera posibilitatea diferentierii fiecarui tip de senzatii auditive. Din acest punct de vedere (al frecventei) unda sonora se diferentiaza in tonuri, sunete si zgomote. Un ton este compus dintr-o singura frecventa. Un sunet cuprinde mai multe frecvente, care se afla in raporturi determinate. Un zgomot cuprinde mai multe frecvente, fara a avea neaparat o structura aparte.
Impuls -> Senzatie auditiva cu un timp de actiune foarte scurt, de pana la cateva milisecunde (ms);.
Presiunea si frecventa acustica -> Pentru a reproduce functia urechii umane (care este mai putin sensibila la frecvente foarte joase sau foarte inalte, spre deosebire de frecventele situate între 1000 si 4000 Hz) s-au construit 3 sisteme electroacustice (A, B si C).
Indicatorii presiunii acustice astfel obtinute, sunt notati cu dB(A), dB(B) si respectiv dB(C). Daca acesti indicatori sunt folositi pentru caracterizarea aceleiasi unde sonore, avem urmatoarea relatie:
dB(A) ≤dB(B) ≤dB(C)
Indicatorul presiunii acustice cu intensitatea cea mai mica este dB(C). Pentru evaluarea sunetului (zgomotului) este folosit numai sistemul (A), caruia ii corespunde indicatorul presiunii acustice dB(A).


Cele trei sisteme electroacustice (A, B, C) – curbele de ponderare ( A, B, C)

Indicatorii utilizati pentru realizarea Cartarii Strategice de Zgomot

Cartarea Strategica de Zgomot se realizeaza pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte prevazuti in art. 7 alin. ( 1) din HG nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, cu modificarile si completarile ulterioare.

Determinarea valorilor indicatorilor Lden (Lzsn) si Lnight (Lnoapte)

Valorile indicatorilor Lzsn si Lnoapte se determina in conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1) si alin. (3) si a anexei nr. 2 din HG nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, cu modificarile si completarile ulterioare.
Lden (Lzsn) si Lnight (Lnoapte) sunt niveluri de presiune medii (ponderate A) pe un interval lung de timp pentru totalul perioadelor de Zi, Seara, respectiv Noapte dintr-un an meteorologic de referinta (media aparitiilor diferitelor tipuri de conditii meteorologice din ultimii 10 ani) si pentru un an calendaristic de referinta (de ex. 2006 pentru prima etapa a realizarii hartilor strategice de zgomot).

Lden (Lzsn) se calculeaza cu urmatoarea formula:


unde:
— Lday (Lzi) este nivelul de presiune mediu ponderat A, determinat pentru toate perioadele de zi dintr-un an, asa cum este definit in standardul ISO 1996-2: 1987;
— Levening (Lseara) este nivelul de presiune mediu ponderat A, determinat pentru toate perioadele de seara dintr-un an, asa cum este definit in standardul ISO 1996-2: 1987;
— Lnight (Lnoapte) este nivelul de presiune mediu ponderat A, determinat pentru toate perioadele de noapte dintr-un an, asa cum este definit in standardul ISO 1996-2: 1987.

Valorile implicite sunt: 07:00 - 19:00 pentru zi, 19:00 - 23:00 pentru seara si 23:00 - 07:00 pentru noapte.